Verhalen / Lezingen voor groepen opvoeders


Hebt u behoefte aan een Nieuwe Kijk op

Pesten?

Weerbaarheid?

Kinderen en scheiding?

Omgaan met stress en spanning?

Denken-Voelen-Doen?

Opvoeding?

Rolpatronen en het doorbreken ervan?

Groepsdynamiek?

Uw eigen rollen en rolpatronen als opvoeder? 

KYK LevensKunst komt graag bij u een dagdeel of avond verzorgen over een bij u - uw team, uw school, uw gastouderbureau, uw CJG, ... - levend thema m.b.t. kinderen, opvoeding, interactie(vragen en problemen).Tijdens een interactieve lezing krijgt u levendig uitgewerkte informatie en voorbeelden en wordt u actief betrokken bij het onderwerp. Samen werken we aan/zoeken we naar een Nieuwe Kijk op het thema.